Välkomna till Uppsala Internationella Litteraturfestival!

Nu lägger vi upp alla samtalen och musik från årets festival med temat Heimat, hembygd och Heimat på vår hemsida.

Författaren Göran Rosenberg håller ett anförande om temat Heimat som följs av ett samtal som modereras av Mikael Olsson Al Safandi.

”Förlorade minnen och längtan bort”

Översättaren Linda Östergaard samtalar med den tyska författaren Judith Schalansky om minne och den politiska betydelsen av omtolkningen av det förflutna utifrån sin bok ”Förteckning över några förluster”.

Musik, Cassius Lambert och Nadin Al Khalidi

Uppsala kommun
Uppsala Konsert Kongress
Studiefrämjande
Re Orient