Vår youtube-kanal

2022-Författaren Göran Rosenberg håller ett anförande om temat Heimat som följs av ett samtal som modereras av Mikael Olsson Al Safandi.


”Förlorade minnen och längtan bort”

2022-Översättaren Linda Östergaard samtalar med den tyska författaren Judith Schalansky om minne och den politiska betydelsen av omtolkningen av det förflutna utifrån sin bok ”Förteckning över några förluster”.


2022-Musik, Cassius Lambert och Nadin Al Khalidi