Biljetter/Tickets

Gratis inträde gäller för alla programpunkter men bokning är obligatorisk.

>>> Bokning av biljetter på Uppsala Stadsteater: 

https://www.uppsalastadsteater.se/forestallningar/litteraturfestivalen-2024/?fbclid=IwAR1GwzNH24XsdDXCKBQE_XK3AmzYa-tYYfg7bZ1I9rkggsm4LfXXnZc6M80

>>> Bokning av biljetter på Uppsala Konstmuseum: 

https://konstmuseum.uppsala.se/kalendarium/poesilasning-och-samtal-boris-chersonskij-laser-stotvagen-dikter-i-urval/


Free entry applies to all program but booking is mandatory.

>>> To book tickets at Uppsala Stadsteater: 

https://www.uppsalastadsteater.se/forestallningar/litteraturfestivalen-2024/?fbclid=IwAR1GwzNH24XsdDXCKBQE_XK3AmzYa-tYYfg7bZ1I9rkggsm4LfXXnZc6M80

>>> To book tickets at Uppsala Konstmuseum: 

https://konstmuseum.uppsala.se/kalendarium/poesilasning-och-samtal-boris-chersonskij-laser-stotvagen-dikter-i-urval/