Biljetter/Tickets

>>> Biljettbokning: uppsalastadsteater.se 

För programpunkten Kinesiska hembygder (GRATIS)
torsdag 24 mars, kl. 19.00, Akademibokhandeln Uppsala
>>> https://www.akademibokhandeln.se/butik/uppsala-stora-torget/

För samtalet med Maria Stepanova och Ida Börjel
lördag 26 mars, kl. 13.00-14.00, Uppsala konstmuseum: 

>>> konstmuseum.uppsala.se


>>> Tickets: uppsalastadsteater.se 

Chinese Homelands: Reports from a Chinese “Hembygd” (Free of charge)
Thursday 24 March, 19.00, Akademibokhandeln Uppsala
>>> https://www.akademibokhandeln.se/butik/uppsala-stora-torget/

For Maria Stepanovas conversation with poet and translator Ida Börjel
Saturday 26 March, 13.00-14.00 Uppsala konstmuseum

>>> konstmuseum.uppsala.se