Biljetter/Tickets

Gratis inträde gäller för alla programpunkter men bokning är obligatorisk.

>>> Bokning av biljetter på Uppsala Stadsteater: 

uppsalastadsteater.se/forestallningar litteraturfestivalen-2023/

>>> Bokning av biljetter på Uppsala Konstmuseum: 

konstmuseum.uppsala.se/kalendarium/samtal-och-poesi/


Free entry applies to all program but booking is mandatory.

>>> To book tickets at Uppsala Stadsteater: 

uppsalastadsteater.se/forestallningar litteraturfestivalen-2023/

>>> To book tickets at Uppsala Konstmuseum: 

konstmuseum.uppsala.se/kalendarium/samtal-och-poesi/