KRIG OCH FLYKT – SOMALISKA KVINNOÖDEN

Suad Ali i samtal med Bilan Osman

Suad Ali hyllas för debutromanen ”Dina händer var fulla av liv”. Ali är född i Somalia och är idag handläggare på Migrationsverket och med egen erfarenhet av flykt och återbesök i det gamla hemlandet. Boken föddes, berättar hon ur en frustration över att kvinnor på flykt ofta skildras som offer. Suad Alis bok skildrar den hela bilden; en kvinnas öde före, under och efter konflikten. Och vad som händer med dem som går från att vara väldigt privilegierade till att inte längre vara det.

Romanen skildrar huvudkaraktären Noras livsresa från en uppburen klan i Somalia med ett framgångsrikt lärarjobb och lyckligt äktenskap till att så småningom bli ensamstående änka som får hanka sig fram på dåligt betalda städjobb i Sverige.

Det är inte en självbiografisk roman, men en hel del av Suad Alis egna erfarenheter har bidragit till både innehållet i romanen och drivkraften att skriva den.

För drygt två år sedan gjorde Suad Ali ett ”Sommar i P1” som uppmärksammades av många. Där berättar hon om sin egen resa. Något av en milstolpe var när hennes lärare sa att hon inte kunde bli ordförande i elevrådet för att hon läste ”svenska 2”. Det triggade Alis kamplust att arbeta för rättvisa för de som flyr och att bli författare. Hon har också arbetat med migrationsfrågor på FN:s flyktingprogram UNHCR, Utrikesdepartementet och Migrationsverket.

Recensenter har berömt Alis roman för att den inte väjer för det komplexa. Att den återger flyktingen, invandraren, asylsökaren, migranten möjligheten att uppfattas som subjekt och individ och inte del av ett objektifierat, problematiskt kollektiv. Suad Ali samtalar här med Bilan Osman, journalist, skribent och föreläsare.

Språk: Svenska
Uppsala Konsert och Kongress lördag 13 mars kl 17.00

Suad Ali
Bilan Osman