POESI FRÅN JORDANIEN

Uppläsningar ur Shaerat-projektets senaste poesiutbyte

Shaerat är namnet på ett utbytesprojekt som nu pågått under snart ett decennium. Syftet med utbytet är att genom poesin, som traditionellt har ett mycket starkt folkligt fäste i arabvärlden, undersöka och synliggöra kvinnliga intellektuella i Mellanöstern.  
                  
Ett stort antal svenska poeter och översättare har deltagit i resor, samtal, festivaler och workshops tillsammans med kollegor från ett antal länder i MENA-regionen. Träffarna har fokuserat kring professionellt utbyte, översättningar och gemensamma publika uppläsningar. Ett nätverk för kvinnliga litterära konstnärskap har genom Shaerats arbete nu tagit form.
                    
Kholod Saghir, initiativtagare och konstnärlig ledare för Uppsala Internationella Litteraturfestival, grundlade projektet tillsammans med författaren Hanna Nordenhök och Shaerat drivs nu genom Re:Orient som också arrangerar denna festival.
                  
I år ger Shaerat en svensk publik en helt unik möjlighet att ta del av aktuell, tidigare aldrig översatt, poesi från Jordanien. Fyra poeter från Jordanien läser, tillsammans med sina svenska översättare smakprov ur sina verk.
                  
Sanabel Qino, Lina Jarrar, Maha Autoom och Jumana Mustafa introduceras och översättarna Marie Anell, Anna Jansson, Iman Mohammed samt Helena Boberg läser svenska översättningar.
                     
Språk: Svenska och arabiska

Uppsala Stadsbibliotek, lördag 13 mars kl 11.00

Jumana Mustafa
Lina Jarrar
Maha Autoom