SHAERAT – POESI I MUSIK

19 MAJ 2021 KL 20 PÅ FASCHING – LIVESTREAMAT!

Poesin, som är så viktig och meningsbärande i den arabiska kulturen möter här, och lyfts fram genom, musikers tolkningar.

Välkomna till ett uruppförande av tonsättningar av översatta dikter i Shaerat-projektet framförda av sångerskan Sofia Berg Böhm tilllsammans med Johan Graden (piano), Mousa Elias (oud), Hayk Hakobyan (duduk) och Liliana Zavala/Fredrik Gille (slagverk).

De nyskrivna kompositionerna är skrivna av Johan Graden, Sofia Berg Böhm, Mousa Elias och Lina Nyberg. Det är tydliga uttryck från deras olika musikaliska röster men hos dem alla finns också öppningen för en hel del improvisation från den mångfascetterade ensemblen.

Tid: 19 maj 2021 kl 20
Plats: Fasching


OM SHAERAT PROJEKTET – KVINNLIGA POETERS UTBYTE ÖVER KULTURGRÄNSER

Sedan 2012, har ett stort antal svenska och arabisktalande poeter och översättare samarbetat kring resor, samtal, festivaler och arbetat med ömsesidiga översättningar från och till arabiska och svenska. Initiativtagare och projektledare har varit Kholod Saghir. Hanna Nordenhök, Sarra Anaya, Athena Farrokhzad, Helena Boberg, Ida Börjel, Elisabeth Hjorth, Balsam Karam, Sara Mannheimer, Jila Mossaed, Burcu Sahin, Anna Jansson, Sofia Stenström och Jenny Tunedal är namn på några deltagande svenska poeter. Poeten Jasim Mohamed har översatt de svenska poeterna till arabiska, och poeten Ghayath Almadhoun har varit med och gjort urvalet av arabiska poeter. 
 
Syftet med utbytet är att genom poesin, som traditionellt har ett mycket starkt folkligt fäste i arabvärlden, undersöka och synliggöra kvinnliga intellektuella i Mellanöstern.
 
Återkommande workshops för översättning och gemensamma uppläsningar i både Mellanöstern och Sverige har blivit sätt att arbeta tillsammans med den litterära texten. Det har skänkt intimitet och fördjupad kunskap och lett till möjligheten att successivt bygga upp ett kvinnligt konstnärligt nätverk. Projektet Shaerat drivs nu i Re:Orients regi, men startade i Bagdad Cafés. Flera av utbytena har publicerats i tidskriften Kritiker och finns att beställa på www.kritiker.nu

Fotograf: Fredrik Gille