Förlorade minnen och längtan bort

Judith Schalansky i samtal med Linda Östergaard

Språk: svenska, tyska
Fredag 25 mars kl 20.00
Uppsala Stadsteater

I det stängda Östtyskland satt Judith Schalansky hukad över föräldrarnas kartböcker och längtade bort. Hennes fingrars vandring i världsatlasen blev till imaginära resor i världen. Det inspirerade henne till att i vuxen ålder skriva ”Atlas över avlägsna öar”. En blandning mellan katalog och atlas, uppmärksammad också för sin vackra formgivning och språkliga gestaltning.

Boken blev utsedd till 2009 års vackraste bok i Tyskland och har beskrivits som en unik, förnyande och originell bok både vad gäller innehåll och form. Den har översatts till ett 20-tal språk.

Förra året utkom på svenska Schalanskys ”Förteckning över några förluster”, en bok som kritiker haft svårt att klassificera; noveller, essäer eller en samling arkivnoteringar? Det gemensamma temat är dock undersökningen av ting och förhållanden som förlorats. Alltifrån en ö som slukades i en jordbävning, över förfallna byggnader som Östberlins Palast der Republik, Sapfos verser och en förlorad film kring Greta Garbo.

– Berlin är en stad präglad av förluster. Ofta när jag beställer en 1800-talsbok på biblioteket får jag tillbaka en lapp som säger att den inte går att låna, eftersom den är katalogiserad som en ”krigsförlust”. Det ger mig gåshud! Förlusten görs närvarande genom att den ändå listas i katalogen, har Schalansky själv talat om som inspirationen till sin bok.

Hon skriver fram vad det förlorade ändå lämnat efter sig, ekon, igenblåsta spår och fantomsmärtor. Alla ingredienser i det som till slut blir vårt kollektiva minne.

Schalansky har beskrivits som en ”förunderlig” författare, en av de mest intressanta i en ny tysk generation. Sin fascination för förlusten som tema kopplar hon till sin egen levnadshistoria där hon som barn bevittnar Berlinmurens fall. Det förlorade blev till politisk potential; ”det är inte framtiden utan det förflutna som utgör möjlighetsrummet…och därför hör omtolkningen av detta till ett nytt maktsystems första myndighetsåtgärd”.

Här samtalar Schalansky med Linda Östergaard, litteraturvetare, redaktör och översättare av, bland andra, Schalanskys böcker.

Språk: svenska, tyska
Fredag 25 mars kl 20.00

Uppsala Stadsteater

Judith Schalansky
Linda Östergaard