Göran Rosenberg föreläser om Heimat, hembygd och hem

Ett judiskt ”Heimat”, ”Heimat” som geografisk eller moralisk tillhörighet
Göran Rosenberg samtalar med Mikael Olsson Al Safandi

Språk: Svenska
Fredag 25 mars kl 18.30
Uppsala Stadsteater

Det var en gång en liten, liten pojke som, en tidig morgon, utan föräldrarnas tillstånd, smyger ut, åker med sopbilen och gör Södertälje till sin stad. Med tiden blir denne företagsamme pojke, son till två av de få som överlevde Auschwitz, en av vårt lands mer betydande intellektuella.

Rosenberg verkar som journalist, programledare och skarp utfrågare i TV, nydanande utrikeskorrespondent, filmmakare, chefredaktör, kolumnist, krönikör och debattör i våra största tidningar och radiokanaler, essäist publicerad i flera internationella media. Och sist men inte minst författare till en rad böcker; om amerikansk politik, staten Israel och journalistik.

Prisbelönt för sin gärning med Journalistpriset, Publicistklubbens pris och inte minst Augustpriset för boken om sin far ”Ett kort uppehåll från Auschwitz”, ur vilken den inledande scenen med pojken och sopbilen är hämtad.

Efter den har Rosenberg deklarerat att han kände att han inte var säker på att kunna skriva något mer. Men nu har han ändå gjort det och nyligen utkom ”Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek”. En biografi över en intellektuell centralfigur i dåtidens diskussion om judendomens framtid och utmaningar. Och som åren 1914 till 1948 tjänstgjorde som överrabbin i Stockholm.

Det är en idéernas historia, men också med teman som är högaktuella idag; om identitet, exil, särskilt frågan om vad som bör vara judarnas ”hem”, men också universella frågor om nationalitet, hemmahörande, synen på minoriteter, ”normalisering” av omänsklighet och ordens, begreppens betydelse för våra attityder.

Det är återupprättandet av en hårt kritiserad gestalt i förintelsens tidevarv, en tänkare med bäring långt utöver sin tid.

Om det och annat samtalar Rosenberg med journalisten Mikael Olsson Al Safandi.

Språk: Svenska
Fredag 25 mars kl 18.30
Uppsala Stadsteater

Göran Rosenberg
Mikael Olsson Al Safandi