Snö och potatis som ursprung

Med nostalgisk blick mot nedlagd hembygd
Cecilia Hansson samtalar med Jenny Aschenbrenner

Språk: svenska
Lördag 26 mars kl 14.00
Uppsala Stadsteater

Hon har beskrivits som en författare som bekämpar mörker med polarljus. Den prisbelönta poeten, journalisten och översättaren Cecilia Hansson utkom nyligen med sin andra roman; ”Snö och potatis”. En roadtrip genom Tornedalen som också blir en resa i minnet av uppväxt och i de krafter, den hembygd som också formar ett människoöde. En resa till denna längtan att bli en annan, en längtan som också är en förlust, det kan ”aldrig bli som förut igen”.

”Snö och potatis” är en dagboksliknande roman, som vrider sig runt den genomgripande frågan om hur jag blev den jag är: vad formade mig? Och vad för jag vidare till andra, till mitt barn? Hur formar jag en annans liv? Den skrivande är dotter men också själv mor till en dotter.

I boken ställer sig Hansson frågor som; ”det som definierar en som människa, när börjar det? Det som gör att man hela livet ska relatera till den punkten.” Hennes språkbruk har beskrivits som till lika delar ångestframkallande och romantiskt.

Hansson har också i den tidigare ”Aupair” återkommit till minnet och resande. Den här gången som ung i Europa och uppehåller sig vid staden Wien, platsen där allt skedde, eller inte skedde. Boken har hyllats för sin okonventionella språkliga gestaltning där det upplösta berättandet pendlar mellan poesi och prosa. Men också för sitt mod, självutlämnande och humor.

För sina diktsamlingar har Cecilia Hansson också fått mycket uppmärksamhet. Inte minst för sin förmåga att frigöra kvinnokönet från dess vanligen förekommande tillstånd av mörkerhål och pornografisk bild. Känslig, modig lyrik där dikter ger en känsla av hud.

Dikter, där flickor som annars beskrivs som rodnande under pojkars blickar, får röst och första lust får vara det den är, frustande och förvirrad. Hanssons språk har beskrivits som komprimerat, som polerade ädelstenar.

Här samtalar hon med Jenny Aschenbrenner, litteraturkritiker och kulturjournalist som verkar i många medier och nu bland annat recenserar romaner och feministisk litteratur för Svenska Dagbladet.

Språk: svenska
Lördag 26 mars kl 14.00
Uppsala Stadsteater

Cecilia Hansson
Jenny Aschenbrenner