konstruktionen av en ny rysk nationell identitet

Den neosovjetiska myten och nya narrativ i rysk kultur

Ett av det gånga årets mest omskakande skeenden initierades av den ryska regimen. Kriget i Ukraina kröner en utveckling det senaste decenniet i Ryssland där en konservativ ideologisk vändning skett som vi här på festivalen ska försöka fånga med en rysk författares och svensk poets hjälp.

Men först får vi en initierad bakgrund av Maria Engström, professor i ryska vid Uppsala Universitet, som i många år har ägnat sig åt forskning kring rysk kultur och idévärld. Hon kommer att tala om och en ny våg av historisk revisionism och återuppväckandet av sovjetiska mekanismer och strukturer.

Nya narrativ på olika nivåer i rysk kultur och politik som omtolkar det sovjetiska moderniseringsprojektet och återanvänder dess retorik för att skapa en bild av framsteg och framtidstro. Dessa processer är baserade på en komplex enhet av idéer, diskurser och praxis som tillsammans kan kallas för den ”neosovjetiska myten”. Föredrag om konstruktionen av en ny rysk nationell identitet och rysk nationell ”rebranding”.

Språk: engelska
Fredag 24 mars kl 18.30
Uppsala Stadsteater

Maria Engström