Skrivande som uppgörelse – Försoningens fråga

Elisabeth Hjorth inleder festivalens program med en föreläsning om skrivandet; om förlåtelse, upprättelse och hopp

Elisabeth Hjorth är teol. dr. i etik, professor och lärare i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet samt poet och författare. Som sådan har hon givit ut en diktsamling, ”Kärnfamiljen”, romanerna ”Hängivelsen” och ”Vid himlens början”. Hennes senaste bok är essäsamlingen ”Mutant” som gavs ut för två år sedan.

Hennes böcker kretsar bland annat kring familj, makt, kvinnor och tro. Hon är mottagare av bland andra Karin Boyes litterära pris och Gerard Bonniers essäpris. Hjort doktorerade med avhandlingen ”Förtvivlade läsningar – Litteratur som motstånd och läsning som etik”.

Språk: engelska
Fredag 24 mars, kl 18.10
Uppsala Stadsteater

Elisabeth Hjorth